شرح وظایف اداره فعالیت های فرهنگی و هنری

رئیس اداره (حسن کمالی نژاد)

 

 

وظایف کلی :

1-      کانون های فرهنگی و هنری

2-       نشریات دانشجویی

3-      تشکل های اسلامی دانشجویی

4-      درگاه فرهنگی وزارت علوم

5-      شورای امر به معروف و نهی از منکر

6-         شورای فرهنگی

7-      کمیته حجاب و عفاف

 

 

ریز وظایف :

-         ارائه طرح و برنامه ریزی هدفمند (کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت) برای امور فرهنگی و هنری

-         هماهنگی ، پیگیری و راهنمایی فعالیتهای فرهنگی با مدیران فرهنگی استانها

-         برنامه ریزی ، پیگیری و برگزاری برنامه های تحکیم خانواده و موضوع حجاب و عفاف

-         نظارت و برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در دانشگاه و شرکت در مسابقات و جشنواره ها

-         برگزاری دوره های آموزشی ویژه دبیران کانون های فرهنگی و هنری

-         برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران مسؤل نشریات دانشجویی

-         برگزاری دوره های فرهنگی آموزشی ویژه اساتید و کارکنان و خانواده

-         هماهنگی جلسات شورای فرهنگی

-         هماهنگی و شرکت در جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر

-         هماهنگی و شرکت در جلسات بنیاد حجاب و عفاف اسلامی

-         حمایت و ساماندهی اردوها در سطح مراکز و واحدها

-         ایجاد بانک اطلاعاتی و تهیه گزارش از اردوهای برگزار شده در مراکز و واحدها

-         برگزاری گردهمایی مسؤلان فرهنگی دانشگاه

-         بازدید از مراکز و واحدها جهت بررسی و ارزیابی فعالیت های فرهنگی و هنری

-         ارائه گزارشهای هفتگی یا ماهانه از مجموعه فعالیتها به مدیریت

-         تهیه اخبار فرهنگی دانشگاه و ارسال به اداره کل فرهنگی وزارت علوم جهت درج در سایت مربوطه از طریق رابط فرهنگی

-         تهیه بروشورهای فرهنگی و هنری

-         تهیه گزارش های مصور از فعالیت های فرهنگی و هنری

 

اهداف اداره فعالیت های فرهنگی

1-     جهت دهی ، هدفمند نمودن و نظارت بر فعالیت های کانون ها ، تشکل ها و نشریات دانشجویی

2-     تقویت مهارت های فردی و ارتباط گروهی مدیران مسؤل نشریات و دبیران کانون ها

3-     گسترش استفاده از فضای مجازی جهت انتشار نشریات و معرفی فعالیت های کانونی

4-     تقویت ارزش های اخلاقی و دینی در نشر مطالب

 

اکرم آقارضایی ( کارشناس نشریات دانشجویی )

محبوبه دلاوری ( کارشناس کانون های فرهنگی و هنری ) ( کارشناس حجاب و عفاف و تحکیم خانواده )

عصمت عسکری ( کارشناس درگاه فرهنگی ، شورای فرهنگی و تشکل های اسلامی )

زهرا شریفی ( کارشناس شورای امر به معروف و نهی از منکر و کرسی های آزاد اندیشی )