معرفی اداره

شرح وظایف و آشنایی با اداره امور فناوری فرهنگی و اجتماعی
رئیس اداره (مهدی ابراهیمی)

اهداف:
1-فراهم نمودن زمینه  مناسب برای انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در بستر فناوری های نوین
2-گام برداشتن در راستای اهداف عالی دانشگاه در مجازی سازی امور گوناگون دانشگاه از جمله برنامه های فرهنگی و اجتماعی
    
وظایف:
 ارائه برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت جهت مجازی سازی فعالیت های فرهنگی  نیازسنجی و تهیه نقشه و طرح سامانه های مورد نیاز اداره کل فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه که تحت عنوان سامانه جامع فرهنگی دانشگاه ارائه گردیده است:
1- طراحی و راه اندازی و فعال سازی  سامانه جامع جشنواره قرآن و عترت دانشگاه.
2- طراحی و راه اندازی سامانه نشریات دانشجویی و پشتیبانی سامانه
3- طراحی و راه اندازی سامانه کرسی های آزاد اندیشی
4- طراحی سامانه های انجمن ها و کانون ها (در دست اقدام)
5- طراحی سامانه راهیان نور (در دست اقدام)
 راه اندازی  و ارائه محتوی پورتال اطلاع رسانی اداره کل فرهنگی و فوق برنامه که شامل ارائه آخرین اخبار و آمار فعالیت های فرهنگی دانشگاه، درج آیین نامه ها و دستورالعمل ها و غیره می باشد.
  برنامه ریزی برای استفاده از سیستم LMS  دانشگاه جهت ارائه آموزش ها و دوره های فرهنگی خصوصا در حوزه قرآن و عترت
  تلاش برای دستیابی و استفاده از آخرین دستاوردهای روزآمد فناوری در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی در حوزه فرهنگی 
 ایجاد بانک اطلاعات فرهنگی
 مطالعه و بررسی در زمینه نرم افزارهای فرهنگی و نوآوری ها و طرح های جدید به منظور ارائه به دانشجویان و اساتید و کارکنان در پورتال فرهنگی دانشگاه
 برگزاری کارگاه های علمی، فرهنگی و  اجتماعی به صورت مجازی مختص دانشجویان و کارشناسان فرهنگی
 برگزاری مسابقات، کنفرانس ها، میزگردها و تالارهای گفتگو در فضای مجازی


کارشناس: ثریا ایراندوست

بيشتر